Predikanten en kerkelijk werkers

Groot bereik onder predikanten met ruime keuze aan selecties

Protestantse predikanten adressen en kerkelijk werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar kerkgenootschap en binnen het kerkgenootschap ook weer naar denominaties en signaturen:

  • PKN – 3450 adressen (Geref. bond, confessioneel, vrijzinnig, hervormd, gereformeerd of Evang. Luthers)
  • Orthodox protestants -700 adressen (o.a. GKV, NGK, CGK, Ger. Gem en HHK)
  • Evangelisch – 700 adressen (o.a. Baptist en Pinkster- en Evangelische gemeenten in diverse stromingen)
  • Vrijzinnig protestants – 300 adressen (Doopsgezind, NPB, vrijzinnig Hervormd en Remonstrants)

Download hier het overzicht van alle kerkelijke adressen.

 

Katholieke Pastores adressen en pastorale werkers adressen

Binnen dit bestand kunnen wij selecteren naar categorieen beroepskrachten zoals emeriti, in bijzondere opdracht en pastorale werkers.

  • Rooms-Katholiek     1390 adressen
  • Oud-Katholiek             21 adressen
  • Vrij-Katholiek                2 adressen

Download hier het overzicht van alle kerkelijke adressen.

Voor meer informatie of het doen van een prijsopgave bel 0342-424404 of email info@nawplus.nl